Super zbritje vetëm për ty | Deri në -80%!

Vetëm 2 ditë kohë!

Search

Termat dhe Kushtet e Përdorimit

Lexoni kushtet tona më poshtë për të mësuar më shumë për të drejtat dhe përgjegjësitë tuaja si përdorues i platformës edukohuonline

Data e Hyrjes në Fuqi: 04 Dhjetor, 2023

Përshkrimi i Përgjithshëm:

Platforma EdukohuOnline është një ambient online që ofron një gamë të gjërë të kurseve dhe burimeve edukative në gjuhën shqipe. Kjo platformë e përkrah zhvillimin personal dhe profesional duke siguruar një mjedis të përshtatshëm për të mësuar dhe për të ndarë njohuri me një komunitet të gjerë të studentëve. Përmes EdukohuOnline, përdoruesit kanë mundësinë të eksplorojnë dhe të regjistrohen në kurset e tyre të preferuara, duke përfshirë tematika nga shkencat kompjuterike, gjuhët, artin, deri te tematika të specializuara. Platforma synon të përmirësojë qasjen ndaj edukatës duke e bërë atë të lehtë, të arritshme dhe të përshtatshme për të gjitha nivelet e njohurive.

Email: edukohuonline@gmail.com

Address: 11000, Rr. Zahir Pajaziti, Podujevë

1. Përdorimi i Platformës

Duke u regjistruar dhe duke përdorur këtë platformë, ju pranoni të respektoni të gjitha rregullat dhe kushtet e përcaktuara këtu.

2. Kursat dhe Materialet Mësimore:

Kursat dhe materialet mësimore të ofruara në platformën EdukohuOnline janë pronë e kujdestarëve të platformës dhe janë të mbrojtura nga ligji i të drejtave të autorit. Përdorimi i paligjshëm, përfshirë kopjimin, shpërndarjen pa leje, ose modifikimin e tyre në mënyrë që shkelë të drejtat e autorit, do të konsiderohet si keqpërdorim i paligjshëm.

Ne rezervojmë të drejtën për ndjekje ligjore në rast se konstatohet se ka ndodhur keqpërdorimi i kursit ose materialeve mësimore. Kjo përfshin, por nuk kufizohet në, kërkesën për dëmshpërblim dhe kërkesa ligjore për ndjekje penale në përputhje me ligjin e të drejtave të autorit dhe ligjin e pronës intelektuale.

Përdoruesit janë të detyruar të respektojnë të drejtat e autorit dhe të përdorin materialet mësimore në përputhje me kushtet dhe kërkesat e platformës. Këto masa janë ndërmarrë për të siguruar mbrojtjen e krijimtarisë intelektuale dhe për të promovuar një përdorim të drejtë dhe etik nga ana e përdoruesve të platformës EdukohuOnline.

3. Pagesat

Platforma EdukohuOnline ofron dy metoda të ndryshme të pagesave për të lehtësuar përdoruesit në procesin e blerjes dhe aksesimit të kurseve:

A

Pagesa me Para në Dorë përmes Postës së Shpejtë.

Përdoruesit kanë mundësinë të bëjnë pagesën duke përdorur para në dorë nëpërmjet postës së shpejt e cila dërgohet nga platforma në adresën që kërkohet nga klienti. Pas pranimit të pagesës nga platforma, aksesimi i përdoruesit në kursin e zgjedhur do të aktivizohet.

B

Pagesa me Kartelë Krediti:

Përdoruesit gjithashtu mund të zgjedhin të bëjnë pagesën duke përdorur kartelën e tyre të kreditit. Ky proces ofron një mënyrë të shpejtë dhe të sigurt për të kryer pagesën dhe aktivizuar kursin e dëshiruar

Ju lutemi të keni parasysh se pas kryerjes së pagesës, nuk ofrojmë politikë rimbursimi. Kjo do të thotë se pas konfirmimit të pagesës, nuk ka mundësi për kthim të shumës së paguar. Për këtë arsye, ju inkurajojmë të siguroheni që të keni njohuri të mjaftueshme dhe të merrni një vendim të kujdesshëm para se të kryeni pagesën për një kurs të caktuar.

4. Privatësia dhe të Dhënat:

Platforma respekton privatësinë tuaj. Të dhënat personale do të trajtohen në përputhje me politikën e privatësisë të platformës.

5. Ndryshimet në Termat dhe Kushtet

Platforma ka të drejtën të ndryshojë këto terma dhe kushte në çdo kohë. Ndryshimet do të publikohen në faqen kryesore të platformës.

6. Mbyllja e Llogarisë

Platforma ka të drejtën të mbyllë llogarinë tuaj nëse shkelni rregullat e përcaktuara këtu.

7. Kontakti

Nëse keni pyetje ose shqetësime, ju lutemi të na kontaktoni nëpërmjet informacionit të dhënë në faqen e kontaktit të platformës.

Ky është një përmbledhje e shkurtër e terma dhe kushteve për platformën EdukohuOnline. Ju rekomandojmë të lexoni dokumentin e plotë për të kuptuar më mirë të gjitha detajet dhe kushtet e përdorimit të platformës.

 

 

 

Sign Up

Mësoni në kohën tuaj nga universitetet
dhe bizneset më të mira.

                                                             

                                                                   

                                       Keni llogari?Kyçuni

×