Super zbritje vetëm për ty | Deri në -80%!

Vetëm 2 ditë kohë!

Search

Browse Paths

Get started by learning from a path below

Showing all 19 paths

Bootstrap

12 Courses 34 Hours

JavaScript Core Language

12 Courses 34 Hours

AngularJS

13 Courses 50 Hours

Advanced CSS course

6 Courses 11 Hours

GatsbyJS

6 Courses 11 Hours

React

20 Courses 12 Hours

GraphQl

16 Courses 24 Hours

Vue Js

12 Courses 17 Hours

Node js

8 Courses 17 Hours

Python

32 Courses 12 Hours

Grunt

8 Courses 23 Hours

Sass

6 Courses 43 Hours

HTML5

24 Courses 32 Hours

Sketch

8 Courses 12 Hours

Invision

8 Courses 12 Hours

Invision Studio

10 Courses 16 Hours

Figma

8 Courses 12 Hours

Adobe XD

14 Courses 26 Hours

Adobe Illustrator

5 Courses 16 Hours

Sign Up

Mësoni në kohën tuaj nga universitetet
dhe bizneset më të mira.

                                                             

                                                                   

                                       Keni llogari?Kyçuni

×